Hot line: 0856.656.656

Mau Trang tuyết

Mau Trang tuyết
Giá: 1.400.000đ
Mã tin: 45071747
22/07/2021
Quang Chau Dang

Quang Chau Dang

Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh,
0909388427

Mô tả

gl quy ace cay to tang lớn choi hoa quanh nam va de cham soc

Cây bán mới nhất

Hải Châu tàng thien nhien

Hải Châu tàng thien nhien

2.500.000Đ
Hồ Chí Minh
Mini pha lê

Mini pha lê

400.000Đ
Hồ Chí Minh
Cay hoa Quynh Anh to

Cay hoa Quynh Anh to

650.000Đ
Hồ Chí Minh
Cây khô làm lũa gỗ chắc

Cây khô làm lũa gỗ chắc

100.000Đ
Hồ Chí Minh
Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ

40.000Đ
Hồ Chí Minh