Hot line: 0856.656.656

Chậu mai bon sai

2.000.000Đ
Hồ Chí Minh

Cây phát tài kiểng

100.000Đ
Đồng Nai

Cây sanh bonsai

2.400.000Đ
Thanh Hóa

Mai vàng đế nôm chuẩn bonsai

3.000.000Đ
Hồ Chí Minh

Về làm bon sai

5.500.000Đ
Lâm Đồng

Cây sung bonsai

1.000.000Đ
Hà Nội

Sung cảnh,bon sai

2.000.000Đ
Hồ Chí Minh

ghép Lan ghép bonsai

399.000Đ
Nam Định

Cây Tùng bonsai phong thủy cao 0,8m

5.000.000Đ
Hồ Chí Minh

Cây kiễng bon sai

500.000Đ
An Giang

Cây cảnh bon sai

15.000.000Đ
Bình Thuận

Cây mai tàn dù bonsai

2.200.000Đ
Đồng Tháp