Hot line: 0856.656.656

Cây cảnh nghệ thuật

139 cây đang được bán trên Cả Nước

Gốc khế cần thăng

500.000Đ
Hồ Chí Minh

Gốc khế cần thăng

500.000Đ
Hồ Chí Minh

Cây khế chua

2.000.000Đ
Hà Nội

Hoa Nguyệt quế và cây khế

30.000.000Đ
Tây Ninh

Tôi bán cây khế 1 cốt 4 thân.

50.000.000Đ
Đắk Lắk

Cây khế hoành thân lùn đẹp

1.200.000Đ
Hồ Chí Minh

Tiểu cảnh cây sung già.

5.000.000Đ
Hồ Chí Minh

Cây khế chua thuần chậu lâu năm

3.200.000Đ
Thừa Thiên Huế

Gốc khế chua

400.000Đ
Hồ Chí Minh

Cặp khế kiểng

19.500.000Đ
Tiền Giang

Bán cây khế chua đế nôm

75.000Đ
Hồ Chí Minh