Hot line: 0856.656.656

Chậu cây lưỡi hổ hoàng kim

190.000Đ
Hồ Chí Minh

Chậu cây tùng

250.000Đ
Tây Ninh

Chậu cây tường vi hồng

400.000Đ
Ninh Bình

Chậu cây linh sam

1.800.000Đ
Hồ Chí Minh

Chậu cây mini

100.000Đ
Hồ Chí Minh

Chậu cây cảnh

250.000Đ
Hà Nội

2 Chậu cây xanh 80k

80.000Đ
Hồ Chí Minh

Chậu cây phú quý

125.000Đ
Hồ Chí Minh

Chậu cây như hình

100.000Đ
Đà Nẵng

Chậu cây xương rồng

50.000Đ
Hà Nội