Hot line: 0856.656.656

Cây cảnh đẹp

23 cây đang được bán tại Ninh Bình

Linh sam sông hình siêu bông

2.500.000Đ
Ninh Bình

Cụ Khế chua 130 tuổi cao hơn 4m

110.000.000Đ
Ninh Bình

Cụ Khế Chua 130 tuổi cao hơn 4m

110.000.000Đ
Ninh Bình

Si tai chuột

5.000.000Đ
Ninh Bình

Cây lựu

1.000.000Đ
Ninh Bình

Sanh nam điền

4.500.000Đ
Ninh Bình

Sam hoa

1.750.000Đ
Ninh Bình

Nguyệt quế

2.500.000Đ
Ninh Bình

Linh sam siêu hoa

2.000.000Đ
Ninh Bình

Trà phúc kiến

1.500.000Đ
Ninh Bình

Tùng cối

2.500.000Đ
Ninh Bình

Cây ngũ sắc

500.000Đ
Ninh Bình

Chậu hoa giấy Mĩ bon sai

350.000Đ
Ninh Bình

Cây hoa ngũ sắc bon sai

150.000Đ
Ninh Bình

Cây hoa Ngọc Anh

250.000Đ
Ninh Bình

Miếng dán tủ lạnh

50.000Đ
Ninh Bình