Hot line: 0856.656.656

Hoa chậu treo

241 cây hoa đang được bán tại Hồ Chí Minh

Cần bán lan Hoàng nhạn thái

500.000Đ
Hồ Chí Minh

mai vàng

3.500.000Đ
Hồ Chí Minh

Tiểu cảnh mai chiếu thuỷ

3.000.000Đ
Hồ Chí Minh

2cây lan trâu buôn đôn, quá rẻ

250.000Đ
Hồ Chí Minh

Cây mai

1.400.000Đ
Hồ Chí Minh

Chậu phong lan ra hoa

200.000Đ
Hồ Chí Minh

Hong ngoc mai

400.000Đ
Hồ Chí Minh

Thân ghép lan

300.000Đ
Hồ Chí Minh

Bán mai vàng

7.500.000Đ
Hồ Chí Minh